Cenové rozpětí: Od do

Srovnat nemovitosti

O koupi nemovitosti

Lidé v západní Evropě jsou zvyklí si kupovat nemovitosti v zahraničí, a zvláště pak lidé ze severnějších oblastí přirozeně tíhnou ke slunnému jihu pro své letní domy. U nás taková tradice nevznikla (a ani nemohla) a teprve poslední dobou, i díky výbornému dopravnímu spojení a příznivým cenám, lidé objevují kouzlo druhého domova u moře. Španělsko je pro tuto Vaši volbu dobrým cílem, a to vzhledem ke své geografické poloze, příjemnému podnebí a též díky cenám nemovitostí.

V současné době je to také dobrá investiční příležitost, např. v případě pasivních příjmů, protože po krizi v roce 2008 se ceny nemovitostí propadly o téměř 50 % a do současné doby stále nedosáhly své předchozí hodnoty, i když obecně ceny nemovitostí ve Španělsku neustále pomalu stoupají. Tím je zde velký předpoklad možnosti zhodnocení – jak v případě pronájmů, tak při podržení nemovitosti s následným prodejem.

Pro koupi nemovitosti ve Španělsku máte jako občasné EU obdobné podmínky jako místní obyvatelé. Z administrativního hlediska potřebujete založit účet u španělské banky pro zaplacení kupní ceny a získat daňové identifikační číslo pro cizince (známé pod zkratkou NIE). Se všemi procesy Vám spolu s našimi místními partnery můžeme pomoci.

Níže jsme ve stručnosti popsali, jak proces koupě nemovitosti probíhá.

Podpis rezervační smlouvy a zaplacení zálohy

Po výběru nemovitosti se podepisuje rezervační smlouva a skládá se záloha. Zůstává běžně u realitní kanceláře nebo právního zástupce prodávající strany. Slouží k zajištění koupě, k tomu, aby byla nemovitost stažena z nabídky a též i k zajištění její ceny. Je důležité mít ve zřeteli, že v případě, že se kupující rozhodne nepokračovat v koupi, záloha propadne, mimo dohody o opaku.

Získání NIE

Jak jsme psali výše, NIE je daňové identifikační číslo pro cizince. Jedná se osobní a jedinečné číslo, které slouží k identifikaci cizích daňových poplatníků, kteří logicky postrádají identifikaci, kterou mají místní Španělé (ekvivalent českého rodného čísla, spadá pod Ministerstvo vnitra).

Podpis kupní smlouvy u notáře a převzetí nemovitosti

Proces koupě nemovitosti se dovrší podpisem kupní smlouvy kupujícím a prodávajícím, která se ve Španělsku podepisuje před notářem. V ten okamžik prodávající předává vlastnictví nemovitosti kupujícímu a ten zároveň platí zbytek dohodnuté kupní ceny. Je to formální akt, který probíhá u notáře, který potvrzuje, že koupě proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Okamžitě po podpisu smlouvy je smlouva elektronicky zaslána na katastrální úřad. Nedochází tím k žádné časové prodlevě mezi těmito dvěma úkony a katastr okamžitě ví, kdo je novým vlastníkem nemovitosti.
Pokud si to budete přát, jsme schopni vám zajistit i takové služby jako například pojištění nemovitosti.

Daně a správní poplatky spojené s koupí nemovitosti

Odměna notáře:

Cena notářsky ověřených dokumentů je závislá na různých faktorech, jako například na hodnotě koupě, počtu zainteresovaných stran, počtu stránek samotného notářského zápisu apod. Z tohoto důvodu je velmi složité odhadnout s přesností konečnou cenu. Pro přibližnou orientaci se může pohybovat v rozpětí mezi 0,5 % -2 % z ceny nemovitosti.

Poplatek katastru nemovitostí:

Poplatek za zápis do katastru je opět odvozen od několika faktorů a pohybuje se přibližně kolem 1 % ceny nemovitosti.

Daně:

a) Daň z převodu majetku/ITP

Tato daň se platí u koupě nemovitostí tzv. z druhé ruky, tedy se neplatí u novostaveb. V závislosti na oblasti se daň pohybuje v rozmezí 8 – 10 % z ceny nemovitosti.

b) DPH/IVA a správní poplatek/AJD

Daň z přidané hodnoty se platí v případě koupě novostaveb. V současné době je její výše 10% z ceny nemovitosti.
V případě koupě novostaveb se platí správní poplatek AJD ve výši 1,5 – 2 % dle oblasti.

Ve stručnosti, daně a správní poplatky spojené s koupí nemovitosti se odvíjí od ceny nemovitosti a obvykle dosahují 12 % až 15% kupní ceny nemovitosti.